korannews.com – Seperti yang diketahui, dalam melakukan pekerjaan semua orang tentunya menginginkan kelancaran, keselamatan dan mendapatkan hasil maksimal dalam setiap pekerjaannya.

Dalam bekerja, selain berusaha dengan keras dan pantang menyerah, penting juga untuk melibatkan Allah SWT dalam setiap urusan atau pekerjaan kita dengan cara beribadah dan berdoa. Lantas, bagaimana bunyi bacaan doa sebelum berangkat kerja?

Membaca doa berangkat kerja adalah penting agar pekerjaan yang kita kerjakan dimudahkan dan memperoleh bantuan Allah SWT. Maka dari itu, pastikan untuk selalu berdoa untuk mendapat keberkahan atas pekerjaan kita kapanpun dan dimanapun.

Diketahui, doa sebelum bekerja kerja terbagi jadi dua yaitu (1) doa berangkat kerja dan (2) doa saat akan memulai bekerja. Untuk selengkapnya, berikut ini bacaan doanya.

Doa Berangkat Kerja

Allahummarzuqnii rizqan halaalan thayyibaa, wasta’milnii thayyibaa. Allahummaj’al ausa’a rizqika ‘alayya ‘inda kibari sinnii wanqithaa’i ‘umrii. Allahummakfinii bihalaalika ‘an haraamika. wa aghninii bifadhlika ‘amman siwaaka. Allahumma in nii as-aluka rizqan waasi’an naafi’an. Allahumma innii as-alukan na’iimaan muqiiman, alladzii laa yahuulu wa laa yazuulu.” (baca 3 kali)

Artinya: Ya Allah, berilah padaku rezki yang halal dan baik, serta pakaikanlah padaku segala perbuatan yang baik. Ya Tuhanku, jadikanlah oleh-Mu rezekiku itu paling luas ketika tuaku dan ketika lemahku. Ya Allah, cukupkanlah bagiku segala rezki-Mu yang halal daripada yang haram dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu dari yang lainnya. Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu rezki yang luas dan berguna. Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu nikmat yang kekal yang tidak putus-putus dan tidak akan hilang.

Doa sebelum berangkat bekerja ini diucapkan sebanyak 3 kali. Diharapkan dengan membaca doa tersebut, maka kita akan diberikan rezeki halal dan melimpah oleh Allah SWT.

“Allahumma innii asaluka min khairi hadzal amali wa khairi maa fiihi, wa’audzubika min syarri haadzal amali wasyarri maa fiihi innaka ‘alaakulli syaiin qadiir”

Artinya: Ya Allah, aku memohon padaMu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung padaMu daripada keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu Engkaulah yang maha berkuasa menentukannya.