7 Contoh Biantara Sunda Singkat dan Efektif Berbagai Macam Tema

7 Contoh Biantara Sunda Singkat dan Efektif Berbagai Macam Tema

4 menit

Contoh biantara Sunda singkat yang berguna bagi anak sekolah untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran bahasa Sunda. Kami sajikan lengkap dengan berbagai tema pilihan mulai dari pendidikan, lingkungan, hingga kemerdekaan Indonesia.

Biantara Sunda adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Sunda halus dan sopan.

Ketika membuat biantara Sunda harus menggunakan bahasa yang tegas, lugas, dan mudah dipahami oleh orang Sunda lainnya.

Hal tersebut dimaksudkan, agar inti dari pidato Sunda dapat disampaikan secara sempurna tanpa ada satu pun yang miss informasi.

Pembuatan teks biantara Sunda ini akan diajarkan ketika jenjang sekolah dasar (SD) dalam mata pelajaran bahasa Sunda.

Tak heran, jika nantinya Guru akan memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa untuk membuat pidato Sunda yang baik dan benar.

Jika masih bingung, dilansir dari berbagai sumber, berikut sejumlah referensi biantara bahasa Sunda lengkap dalam berbagai tema pilihan termasuk contoh penutup pidato yang benar.

Yuk, cari tahu selengkapnya!

7 Contoh Biantara Sunda Singkat Berbagai Tema Pilihan

1. Contoh Biantara Sunda Singkat Tentang Pendidikan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil’alamin, langkung tipayun hayu urang sadaya panjatkeun puji sinareng syukur ka gusti Allah SWT anu parantos masihan nikmat ka urang sadaya kalayan nikmat ti gusti Allah urang sadaya tiasa kumpul dina ieu acara.

Shalawat sareng salam hayu urang curah limpahkan ka junjungan urang sadaya buktosna kanjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan urang sadaya diaku umat ku kanjeng Nabi dina dinteunan kiamat.

Hadirin Rahimakumullah

Ngadegna abdi didieu bade ngadugikeun biantara anu judulna ngeunaan ‘pendidikan’.

Para hadirin sadaya, tangtosna urang sadaya terang pendidikan mangrupakeun pilar anu penting dina kahirupan urang sadaya, sabab jalmi anu berpendidikan bakal mendakan kabagjaan dina kahirupan.

Pendidikan mangrupakeun salah sawios wasilah pikeun urang sadaya milari ilmu anu manfaat kangge diri sareng manfaat kangge umat.

Seer pisan kautamaan pikeun jalmi anu ngagaduhan ilmu diantarana gusti Allah SWT bakal ngangkat derajat jalmi anu berilmu.

Kumargi kitu, hayu urang sadaya utamakeun pendidikan sangkan urang sadaya tiasa jadi jalmi anu berilmu tur tiasa jadi jalmi anu ngamalkeun kana ilmu.

Hayu urang sadaya ngajadikeun pendidikan sanes saukur formalitas tapi hayu urang sadaya jadikeun pendidikan salaku identitas kangge diri urang sangkan urang sadaya mendak kabagjaan dina kahirupan dunia sareng kahirupan akhirat.

Sakitu bae anu tiasa ku simkuring didugikeun mudah-mudahan anu didugikeun tiasa dicandak manfaatna, sareng hayu urang sami-sami tekadkeun dina diri urang sadaya sangkan urang sadaya tiasa jadi jalmi anu berpendidikan tur tiasa masih manfaat tina hasil pendidikan eta.

Wabillahi Taufik wal Hidayah

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

2. Contoh Biantara Sunda Tentang Lingkungan

7 Contoh Biantara Sunda Singkat dan Efektif Berbagai Macam Tema

Sumber: brainly.co.id

3. Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Kesehatan

Wilujeng enjing ka sadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urg tiasa patepang raray di acara ieu.

Ibu/Bapak guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, para wargi anu dipikahormat ku simkuring.

Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana.

Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan, teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat.

Misalna meresihan awak pas urang keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta teh conto cara hirup nu sehat.

Conto anu sanesna urang kedah miceun runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin ge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur.

Urang teh kedah mikacinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih.

Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag waringkas, urang kedah soson-soson meresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya.

Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani, upami meresihan kokotor jasmani urang teh kedah mineng mandi, meresihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu bisa nyebabkeun panyakit di diri urang.

Tuluy kumaha lamun bade meresihan kokotor rohani, carana nyaeta urang kudu ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh, sehat lain saukur bersih hungkul.

Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjagkeun diri urang. Misalnya urang rajin olahraga.

Hadirin sadayana cekap sakitu pidato tentang kasehatan ieu, hatur nuhun kana perhatosanana.

Waalaikum salam Wr.Wb.

4. Contoh Teks Biantara Bahasa Sunda Tentang Kemerdekaan

Assalamualaikum wr.wb.

Allhamdulillah kalawan rahmat Allah swt urang tiasa kumpul sakumaha acara satahun sakali, shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun kabaginda urang nabi muhammad saw, ka kelargina nempi ka urang sadaya salaku umatna sampe yaumil akhir aamiin..

Simkuring selaku ketua karang taruna ngucapken rebu haturnuhun kasadayana pamuda anu parantos ikut serta dina terselenggarana iyeu acara 17 agustus, moga-moga kuayana acara iyeu nambah kacintaan urang sadaya ka NKRI sareng jasa para pahlawan anu tos berjuang kanggo kamerdekaan RI.

Kukituna abdi ngajak kasadaya pamuda pamudi hayu urang sasarengan ngajaga iyeu kamerdekaan kalayan jadi jalema anu lewih hade dei, jadi jalma anu mangfaat kanggo sesama, jadi jalma anu mere conto bener kabudak.

Sia-sia pengorbanan para pahlawan bahela lamun kalakuan urang jiga runtah, kudu isin urang kapara pejuang bangsa lamun urang hirup arek kie baemah.

Para pejuang kemerdekaan negara indonesia berkorban jiwa ragana hanya demi nagara urang bebas ti penjajah, kabina-bina lamun urang arek hirup mahiwal jiga nuedan teu menang diatur. kukituna hayu urang sasarengan jaga iyeu kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia.

Inti tina pidato iyeu urang supaya eling terus kajasa para pahlawan pendiri bangsa anu parantos ngintunken urang sadayana, mugi-mugi arwah dipasihan tempat anu paling indah diakherat aamiin.

Sakitu tiabdi salaku ketua karang taruna moga-moga aya mangfaatna, hampura bilih aya cariosan anu teu enakeun dihate sararea. sakali dei abdi ngucapken haturnuhun atas terselenggarana iyeu acara.

Akhirul kalam, bilahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr.wb.

5. Contoh Biantara Sunda Tentang 17 Agustus

Contoh Biantara Sunda Tentang 17 Agustus (1)

Sumber: apamaksud.com

6. Contoh Teks Biantara Sunda Tentang Narkoba

Contoh Teks Biantara Sunda Tentang Narkoba

Sumber: matahari.my.id

7. Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Perpisahan

Assalamualaikum Wr. Wb.
Asshaduallailahaillalah wa ashadu anna muhamadar rosulullah. Ama badu.

Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.

Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Teu hilap ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga program perpisahan kelas genep.

Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal.

Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal konkret sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin.

Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah tiba ti Allah SWT.

Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

***

Semoga membantu, Property People!

Baca juga informasi lainnya di portal Berita 99.co Indonesia.

Sedang mencari hunian nyaman di Cimahi? Rosalie Hills bisa jadi pilihan terbaik.

Yuk, kunjungi  www.99.co.id dan rumah123.com karena kami selalu #AdaBuatKamu.

Cek sekarang juga!

Artikel ini bersumber dari www.99.co.

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!